PACCAR odnotował wysokie przychody i zyski za II kwartał

Zwiększone dostawy ciężarówek i rekordowe przychody ze sprzedaży części zamiennych przyczyniły się do wzrostu wyników

PACCAR odnotował wysokie przychody i zyski za II kwartał

"W drugim kwartale 2017 r. PACCAR (Nasdaq: PCAR) osiągnął wysokie przychody i zyski netto", powiedział dyrektor wykonawczy Ron Armstrong. "Wyniki finansowe PACCAR odzwierciedlają wzrost produkcji samochodów ciężarowych i udziału w rynku Ameryki Północnej, silne europejskie rynki ciężarówek oraz wyższe globalne wyniki sprzedaży części zamiennych. Jestem bardzo dumny z naszych 24 500 pracowników, którzy zapewnili naszym klientom doskonałe produkty i usługi."


W drugim kwartale przychody ze sprzedaży netto i przychody z usług finansowych wyniosły 4,70 mld USD w porównaniu z 4,41 mld USD w drugim kwartale 2016 r. W drugim kwartale bieżącego roku PACCAR wykazał zysk netto w wysokości 373,0 mln USD (1,06 USD na 1 akcję rozwodnioną) w porównaniu z zyskiem netto w wysokości 481,3 mln USD (1,37 USD na 1 akcję rozwodnioną) w tym samym okresie ubiegłego roku. Skorygowany zysk netto PACCAR (wykazany zgodnie z zasadami innymi niż ogólnie przyjęte zasady rachunkowości) wyniósł 371,7 mln USD (1,06 USD na 1 akcję rozwodnioną) w drugim kwartale 2016 r., bez uwzględnienie korzystnej jednorazowej korekty w wysokości 109,6 mln USD w związku z ugodą z Komisją Europejską (KE).

PACCAR wykazał zysk netto w wysokości 683,3 mln USD (1,94 USD na 1 akcję rozwodnioną) za pierwsze półrocze 2017 r. Za analogiczny okres poprzedniego roku spółka wykazała stratę netto w wysokości 113,3 mln USD (0,32 USD na 1 akcję rozwodnioną). Za pierwsze półrocze 2016 r. PACCAR wykazał skorygowany zysk netto (wykazany zgodnie z zasadami innymi niż ogólnie przyjęte zasady rachunkowości) w wysokości 719,7 mln USD (2,05 USD na 1 akcję rozwodnioną), z wyłączeniem jednorazowego obciążenia w wysokości 833,0 mln USD z tytułu ugody z KE. Przychody netto ze sprzedaży i usług finansowych w pierwszej połowie 2017 r. wyniosły 8,94 mld USD w porównaniu z 8,71 mld USD w poprzednim roku.

Armstrong dodał: – PACCAR to lider w technologii produkcji pojazdów komercyjnych, który inwestuje w kolejną generację technologii motoryzacyjnych. Inwestycje PACCAR obejmują samochody bezzałogowe i zintegrowane konwoje, łączność samochodową, rzeczywistość rozszerzoną (AR) i zintegrowaną platformę oprogramowania. Spółka wciąż wprowadza przodujące w branży technologie w odniesieniu do części zamiennych i usług finansowych dla naszych dealerów i klientów, wykorzystując w tym celu technologię analizy big data.

Harrie Schippers, wiceprezes wykonawczy i dyrektor finansowy, powiedział: – W odpowiedzi na wzrost popytu ze strony klientów PACCAR zatrudnił w tym roku w USA dodatkowe 1 200 osób i poniósł nakłady w wysokości ponad 125 mln USD na inwestycje oraz badania i prace rozwojowe.

Najważniejsze dane finansowe – drugi kwartał 2017 r.
Najważniejsze informacje dotyczące wyników finansowych PACCAR w drugim kwartale 2017 r. obejmują:

 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto w wysokości 4,70 mld USD.
 • Zysk netto w wysokości 373,0 mln USD.
 • Marżę brutto na sprzedaży samochodów ciężarowych, części i innych wyrobów w wysokości 14,6%.
 • Rekordowe przychody PACCAR Parts w wysokości 823,1 mln USD.
 • Zysk brutto PACCAR Parts w wysokości 152,4 mln USD.
 • Zysk brutto PACCAR Financial Services wysokości 63,0 mln USD.
 • Środki pieniężne z działalności produkcyjnej oraz zbywalne papiery wartościowe w wysokości 3,00 mld USD.
 • Środki pieniężne z działalności operacyjnej za kwartał w wysokości 574,7 mln USD.
 • Rekordowy kapitał własny w wysokości 7,50 mld USD.

Najważniejsze dane finansowe - pierwsza połowa 2017 r.
Najważniejsze informacje dotyczące wyników finansowych PACCAR w pierwszym półroczu 2017 r. obejmują:

 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto w wysokości 8,94 mld USD.
 • Zysk netto w wysokości 683,3 mln USD.
 • Zysk brutto PACCAR Parts w wysokości 304,1 mln USD przy przychodach w wysokości 1,61 mld USD.
 • Zysk brutto PACCAR Financial Services wysokości 120,3 mln USD.
 • Środki pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 1,19 mld USD.
 • Emisję obligacji średnioterminowych w wysokości 950,5 mln USD.
 • Odnawialne bankowe linie kredytowe w wysokości 3,0 mld USD.

 Światowe rynki samochodów ciężarowych
W tym roku zrewidowaliśmy w górę szacunki europejskiego rynku samochodów ciężarowych powyżej 16-ton do 290 000-310 000 pojazdów, mając na uwadze stały wzrost gospodarczy i zwiększenie przewozów. Sprzedane w tym roku nowe ciężarówki DAF XF i CF poprawiają wyniki działalności naszych klientów zmniejszając zużycie paliwa do siedmiu procent – powiedział Preston Feight, wiceprezes PACCAR i prezes DAF. – Zamówienia na ciężarówki DAF z segmentu powyżej 16 ton wzrosły w ciągu pierwszego półrocza 2017 r. o 10 procent w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Zamówienia na ciężarówki klasy 8 w USA i Kanadzie wzrosły w ciągu pierwszego półrocza 2017 r. o 44 procent w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W pierwszej połowie bieżącego roku Kenworth i Peterbilt uzyskały 31,7-procentowy udział w zamówieniach ciężarówek w Kanadzie i USA i 29,6-procentowy udział z sprzedaży detalicznej ciężarówek w Kanadzie i USA.

W porównaniu do pierwszego kwartału 2017 r. dostawy średnich i ciężkich pojazdów ciężarowych Kenworth i Peterbilt wzrosły w drugim kwartale o 25 procent – powiedział Gary Moore, wiceprezes wykonawczy PACCAR. – Przewidujemy, że sprzedaż detaliczna samochodów ciężarowych klasy 8 w USA i Kanadzie wyniesie w 2017 r. od 200 000 do 220 000 sztuk. Rynek ciężarówek odzwierciedla dobrą koniunkturę i wysoki tonaż w przewozach.

PACCAR Parts uzyskuje rekordowe przychody i zysk brutto za kwartał
PACCAR Parts osiągnął rekordowe przychody kwartalne w wysokości 823,1 mln USD w drugim kwartale 2017 r., o dziewięć procent wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku, kiedy wyniosły one 756,4 mln USD. Zysk brutto za drugi kwartał 2017 r. osiągnął rekordowe 152,4 mln USD, o 14 procent więcej niż w drugim kwartale 2016 r., kiedy wynosił 133,4 mln USD. Przychody PACCAR Parts za pierwszą połowę 2016 r. wyniosły 1,61 mld USD w porównaniu z 1,48 mld USD za ten sam okres ubiegłego roku. PACCAR Parts uzyskał w pierwszej połowie 2017 r. zysk brutto w wysokości 304,1 mln USD w porównaniu z 268,0 mln USD w pierwszej połowie 2016 r.

Dealerzy PACCAR otworzyli 96 sklepów detalicznych z częściami TRP do wszystkich marek w 27 krajach, dzięki czemu sprzedaż dodatkowych części i odnośnych usług na każdym rynku rośnie. PACCAR wciąż zwiększa globalne moce dystrybucyjne w zakresie części zamiennych, dążąc do zapewnienia ich najwyższej dostępności w branży, i wspiera wzrost sprzedaży części do silników PACCAR MX oraz program globalnych usług flotowych – powiedział David Danforth, wiceprezes PACCAR i dyrektor generalny PACCAR Parts. – Budowane jest nowe centrum dystrybucyjne PACCAR w Toronto, w Kanadzie, o powierzchni ok. 15 000 m2, którego koszt wyniesie 35 mln USD. Przewiduje się, że centrum zostanie otwarte w połowie 2018 r.


Centrum dystrybucji PACCAR Parts w Toronto, w Kanadzie (wizja architektoniczna)

PACCAR otwiera centrum innowacji w Dolinie Krzemowej
W tym roku PACCAR otworzy centrum zaawansowanych badań i rozwoju technologicznego w Dolinie Krzemowej, w Kalifornii. Centrum będzie koordynować rozwój produktów kolejnej generacji i rozpoznawać technologie wschodzące, które korzystnie wpłyną na sprawność pojazdów w przyszłości. W dziedzinie technologii PACCAR skoncentruje się na zaawansowanych systemach wspomagania kierowcy (ADAS), sztucznej inteligencji, połączeniach komunikacyjnych między pojazdami i rozszerzonej rzeczywistości.

Darrin Siver, starszy wiceprezes PACCAR senior, zauważył: – PACCAR z nadzieją spogląda na poszerzenie partnerstwa ze spółkami technologicznymi z Doliny Krzemowej. Centrum innowacji PACCAR będzie się składało z nowoczesnego laboratorium i warsztatów oraz powierzchni biurowej.


Centrum innowacyjne PACCAR (wizja architektoniczna)

Prace badawczo-rozwojowe oraz inwestycje
Wysokie długoterminowe zyski PACCAR, mocny bilans i intensywna koncentracja na jakości, technologii i produktywności pozwoliły spółce zainwestować w ciągu ostatniej dekady 6,2 mld USD w projekty inwestycyjne, innowacyjne produkty i nowe technologie.

– W tym roku inwestujemy kapitał w wysokości 375-425 mln USD i poniesiemy wydatki na badania i rozwój nowych produktów, lepszych zakładów produkcyjnych i wsparcie posprzedażowe w wysokości 250-270 mln USD – powiedział George West, wiceprezes PACCAR.

Dynacraft, spółka PACCAR, zbuduje w 2018 r. nowy zakład w McKinney, w Teksasie, o powierzchni ok. 12 000 m2. Dynacraft produkuje wysokiej jakości komponenty i podzespoły, takie jak kable do akumulatorów, drzwi i moduły klimatyzacyjne do ciężarówek Kenworth i Peterbilt. Zakład Dynacraft będzie wspierał działalność Peterbilt w Denton, w Teksasie, i produkcję osi przednich 9,1 t do montowania w pojazdach ciężarowych klasy 8 Kenworth i Peterbilt w Ameryce Północnej.


Fabryka Dynacraft w McKinney, w Teksasie (wizja architektoniczna)

W czerwcu DAF rozpoczął eksploatację nowo wybudowanej przyjaznej dla środowiska lakierni kabin w fabryce w Westerlo, w Belgii, która kosztowała 110 mln USD. Najnowocześniejsze roboty lakiernicze zapewniają lepszą jakość lakieru i zwiększają zdolności produkcyjne o 50 procent.

Lakiernia DAF jest najnowocześniejszą lakiernią pojazdów na świecie – stwierdził Harry Wolters, dyrektor ds. działalności operacyjnej DAF. – Ta inwestycja w technologię będzie wspierać przyszły wzrost udziału DAF w rynku europejskim oraz jej ekspansję geograficzną, a także potwierdzi czołową pozycję DAF pod względem technologicznym w produkcji przodujących w branży pojazdów.

Fabryka silników PACCAR uhonorowana jako zakład najwyższej jakości w 2017 r. (2017 Quality Plant of the Year)
Fabryka silników PACCAR w Columbus, w Missisipi, została uhonorowana przez „Quality Magazine” jako zakład najwyższej jakości w 2017 r. Fabryka uzyskała to wyróżnienie za wdrożenie najlepszych w swojej klasie procesów wytwarzania przodujących w branży silników PACCAR MX-13 i MX-11. „Quality Magazine” przytaczał informacje na temat zaangażowania zakładu w stałe usprawnienia, motywacji pracowników, zarządzania jakością Six Sigma, analiz porównawczych i technologii, które stanowią czynniki kluczowe dla dokonań fabryki.

Jesteśmy dumni z uznania dla naszego zakładu z uwagi na jakość produkowanych tu silników PACCAR i zoptymalizowane procesy produkcyjne – powiedział Lance Walters, dyrektor fabryki silników PACCAR. – PACCAR wciąż wprowadza innowacje poprzez stałe usprawnienia i kulturę współpracy w zakładzie.

Fabryka silników PACCAR zdobyła w ubiegłych latach kilka certyfikatów i wyróżnień branżowych, w tym certyfikat ISO/TS16949 za system zarządzania jakością, a także przez ostatnie trzy lata z rzędu otrzymywała nagrody Frost & Sullivan Manufacturing Leadership.


Fabryka silników PACCAR w Columbus, Missisipi

Spółki działu usług finansowych osiągają dobre wyniki
PACCAR Financial Services (PFS), której łączne aktywa wynoszą 12,69 mld USD, dysponuje portfelem 180 000 samochodów ciężarowych i naczep. W tym segmencie działa PACCAR Leasing, duża spółka leasingowa świadcząca pełny zakres usług leasingu ciężarówek w Ameryce Północnej i w Europie, dysponująca flotą 36 000 pojazdów. W drugim kwartale 2017 r. zysk brutto PFS wyniósł 63,0 mln USD w porównaniu z 77,3 mln USD w drugim kwartale poprzedniego roku. W drugim kwartale 2017 r. przychody wyniosły 306,3 mln USD w porównaniu z 297,4 mln USD w tym samym okresie 2016 r. Za pierwsze półrocze 2017 r. PFS uzyskał zysk brutto w wysokości 120,3 mln USD w porównaniu z 157,6 mln USD uzyskanymi w poprzednim roku. Przychody w pierwszej połowie 2017 r. wyniosły 608,5 mln USD w porównaniu z 586,8 mln USD w tym samym okresie poprzedniego roku.

Portfel PFS uzyskał dobre wyniki w drugim kwartale 2017 r. – powiedział Bob Bengston, starszy wiceprezes PACCAR. – Popyt na używane ciężarówki w branży wzrósł w Stanach Zjednoczonych w bieżącym kwartale w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 r. Odprzedaż pojazdów Kenworth i Peterbilt nadal jest o 10-20 procent wyższa pod względem wartości od transakcji realizowanych przez konkurencję.

Doskonałe dane bilansowe PACCAR oraz jej ratingi kredytowe A+/A1 pozwalają PFS oferować konkurencyjne warunki finansowania detalicznego dealerom Kenworth, Peterbilt i DAF oraz klientom w 24 krajach na czterech kontynentach – powiedział Todd Hubbard, wiceprezes PACCAR i prezes PACCAR Financial Corp. – Mamy doskonały dostęp do rynków bonów komercyjnych i średnioterminowych papierów dłużnych, co pozwala PFS z zyskiem wspierać sprzedaż ciężarówek PACCAR.


PACCAR jest światowym liderem technologicznym w dziedzinie projektowania, wytwarzania i wspierania klientów, którzy pragną nabyć wysokiej jakości samochody ciężarowe przystosowane do niewielkich, średnich i dużych obciążeń pod marką Kenworth, Peterbilt i DAF. PACCAR projektuje również i wytwarza zaawansowane technicznie silniki diesla, zapewnia usługi finansowe i informatyczne oraz dystrybucję części do ciężarówek w związku ze swoją podstawową działalnością.

 25 lipca 2017 r. o godz. 9.00 czasu pacyficznego PACCAR zorganizuje telekonferencję dla analityków papierów wartościowych w celu omówienia wyników za drugi kwartał. Osoby zainteresowane mogą przysłuchiwać się konferencji wybierając przycisk „Q2 Earnings Webcast” na stronie internetowej PACCAR. Zapis internetowy telekonferencji będzie dostępny do 1 sierpnia 2017 r. Akcje PACCAR są przedmiotem obrotu na rynku NASDAQ Global Select Market, pod symbolem PCAR.Strona internetowa znajduje się pod adresem www.paccar.com.

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w znaczeniu przyjętym w ustawie o reformie sporów sądowych dotyczących prywatnych papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act). Stwierdzenia te opierają się na aktualnych oczekiwaniach kierownictwa, są obarczone niepewnością i podlegają zmianom okoliczności. Faktyczne wyniki mogą z różnych przyczyn istotnie się różnić od wyników podanych w niniejszych stwierdzeniach. Więcej informacji o tych przyczynach przedstawiamy w dokumentach PACCAR złożonych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Ta strona korzysta z plików cookie

Firma DAF stosuje pliki cookie, aby poprawić działanie niniejszej strony internetowej oraz zapewnić możliwie najlepszą obsługę. Ponadto firma DAF korzysta z funkcji Google Analytics w celu analizy sposobu korzystania przez Państwa z naszej strony. Dane uzyskane w ten sposób pozostają anonimowe. Pliki cookie stosowane przez firmę DAF są całkowicie bezpieczne, jednak można zmienić ustawienia dotyczące tych plików w przeglądarce internetowej.